Małżeństwo

DOKUMENTY:

  • aktualna, czyli z datą do 3 miesięcy wstecz metryka chrztu
  • dowód osobisty
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny
  • pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • zgłoszenie w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu
  • poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne prowadzi: p. Dorota KURTEK – tel.: 41 315 22 85

Pary narzeczeńskie umawiają spotkanie z instruktorką indywidualnie!