Bierzmowanie

DOKUMENTY:

  • metryka chrztu kandydata
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i parafialnej (w grupach) lub ostatnie świadectwo katechizacji z opinią od katechizującego
  • uczestniczenie we Mszy Świętej w niedziele i święta oraz w wyznaczonych nabożeństwach
  • I – piątki miesiąca
  • zdany egzamin
  • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i rozmowa z duszpasterzem.

Konferencje dla rodziców kandydatów do bierzmowania III niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00.

Kandydaci do bierzmowania mają przygotowanie do bierzmowania w małych grupach pod opieką animatorów w sali na plebanii.