WIELKA SOBOTA

Po przejmującej liturgii Wielkiego Piątku, następuje wymowne milczenie Wielkiej Soboty. Jezus spoczywa w grobie, a kościół powstrzymuje się od celebracji, jedynie poświecenie pokarmów przywołuje nadzieję przyszłych zdarzeń. Późnym wieczorem, Kościół rozpoczyna celebrację Wielkanocnej Radości w Liturgii Wigilii Paschalnej. Składa się ona z czterech zasadniczych części, w których przemawiają symbole: Ognia, Słowa, Wody i Eucharystii.
O godz. 20.00. Asysta Liturgiczna udała się przed Kościół, gdzie dokonaliśmy obrzędu poświęcenia ognia i paschału, następnie po procesji z zapalonym paschałem wsłuchaliśmy się w Orędzie Wielkanocne oraz w czytania, które ukazywały historię odkupienia człowieka. Kolejnym symbolem była woda. Śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, modlitwa poświęcenia wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych doprowadziło nas do stołu Eucharystii, gdzie w bezkrwawy sposób każdego dnia dokonuje się ofiara Chrystusa – źródło naszego życia.