WIELKI CZWARTEK

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej sprawowanej o godz. 18.00. rozpoczęliśmy w naszej parafii Święte Triduum Paschalne. W ten dzień wspominamy Ostatnią Wieczerzę – Ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. To pamiątka Cierpienia Jezusa i jego pojmania. Wielki Czwartek to dzień wdzięczności kapłanom. Otaczaliśmy ich naszą modlitwą i dobrym słowem.
Tradycyjnie na zakończenie celebracji Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji „Ciemnicy”. W godzinach wieczornych trwała indywidualna adoracja Jezusa, a od godz. 20.00. modlitwę prowadziła wspólnota Domowego Kościoła z naszej parafii.