XXX Niedziela zwykła – A – Poświęcenie Kościoła – 25.10.2020 r.

 1. Dziś obchodzimy rocznicę poświęcenia naszego kościoła, który stał się miejscem oddawania czci Bogu. To wyjątkowe miejsce dla wspólnoty parafialnej: miejsce modlitwy, sprawowania Eucharystii i sakramentów św.. Niech się staje coraz piękniejsza nie tylko przez ozdabianie wnętrza, ale przede wszystkim przez wzrost duchowy wszystkich wiernych, którzy tu spotykają się z Bogiem.
  1. W tym tygodniu:

niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych

Msza św.: 7.00; 9.00; 10.30 ; 12.00 i 17.00 – w kościele

Mszy św. i procesji na cmentarzu nie będzie!

W Uroczystość Wszystkich Świętych po Mszy św. o godz. 17.00 będzie modlitewne czuwanie z polskimi świętymi pt. „Świętość daje wolność” przygotowane przez KSM z naszej parafii. Serdeczne zapraszamy!!!

poniedziałek – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny

Msza św.: 7.00; 7.30 i 17.00 z modlitwą za zmarłych (wypominki
jednorazowe).

Przez cały tydzień przeżywamy OKTAWĘ 1- 8 listopada, w czasie której wierni mogą uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za cierpiących w czyśćcu jeśli spełnią zwykłe warunki: uczestniczą we Mszy św., przyjmą Komunię św., odmówią Ojcze nasz i Wierzę w Boga, modlitwę w intencjach Ojca Św. oraz nawiedzą cmentarz.

Przez oktawę po Mszy św. o godz. 17.00 modlimy się za zmarłych – wypominki jednorazowe!

3. PODZIĘKOWANIA:
 • mieszkańcom ul. Staszica i Przedborskiej za sprzątanie kościoła i ofiarę – 30 zł
  Następne sprzątanie kościoła mieszkańcy ul. Jędrzejowskiej

poniedziałek – godz. 17.30
piątek – godz. 17.30

za ofiary na kościół:

 • p. rodz. – Skiby – 300 zł
 • p. rodz. – Oś. Sosnówka bl. 5 – 100 zł
 1. Intencje Mszy św. na rok 2021 będziemy przyjmować w zakrystii od 10 listopada (wtorek) od godz. 15.00 w zakrystii.
 2. WYPOMINKI przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii. Można zabrać kartki na wypominki i intencje!
  1. Prosimy o utrzymanie porządku na cmentarzu. Śmieci wyrzucamy do kontenera, a nie w trawę w nowej części cmentarza. Zabrania się też wyrzucania ziemi i gruzu ze starych pomników!!! Są nagrania z monitoringu!
 3. W związku z apelem Ministerstwa Zdrowia zakładajmy maseczki – wszędzie ! Jesteśmy w strefie czerwonej!!! * Bardzo proszę o ofiary na kościół składając je na tacę w kopertach podpisanych i zaznaczając (czy czytać), lub wpłacając na konto parafialne:
  KONTO PARAFIALNE
  PKO BP SA O I Kielce
  Nr konta: 80 1020 2629 0000 9702 0009 6826

Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy wiedząc jaka jest sytuacja w parafiach sami pośpieszyli z pomocą.

Proszę o zaległe wpłaty za placowe na cmentarzu!

              Kielce, 23 października 2020 r.

Nr OA – 102/20

        DEKRET

Drodzy Diecezjanie, Czcigodni Bracia Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego,

ostatnie dni, jakie przeżywamy, niosły coraz to liczniejsze zachorowania spowodowane szerzeniem się epidemii wywołanej przez koronawirusa. Wielu z nas doświadcza w tym czasie lęku o zdrowie własne i swoich bliskich. W sytuacji zagrożenia naszego zdrowia i życia trzeba nam zawierzyć się Bożej Opatrzności oraz stosować się w życiu codziennym i w relacjach z innymi osobami do zaleceń służb sanitarnych, które już od dłuższego czasu wzywają do zachowywania dystansu, dezynfekcji i zakrywania ust i nosa. Zdaję sobie z sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą trwająca od wiosny pandemia. Należy tutaj pamiętać, że w podobnych sytuacjach, jakie miały miejsce w minionych wiekach, wierni w sytuacji zagrożenia zarazą uciekali się o pomoc do Boga, który jest jedynym źródłem życia i jedynym uzdrowicielem człowieka i świata.
 1. Wsłuchując się w Słowo Boże, które w trzecim Bożym Przykazaniu nakazuje nam wierzącym, abyśmy czcili dzień święty, a tym dniem dla nas chrześcijan-katolików jest niedziela, która jest pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa, przypominam naukę Kościoła zawartą w Katechizmie Kościoła Katolickiego, który uczy w następujący sposób:

„2181 Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.
2182 Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi i Kościołowi. Wierni potwierdzają w ten sposób swoją komunię w wierze i miłości. Wspólnie świadczą o świętości Boga i nadziei zbawienia. Umacniają się nawzajem pod przewodnictwem Ducha Świętego”.

 1. Pamiętając jednak o osobach będących na kwarantannie, osobach starszych, chorych, osobach opiekujących się małymi dziećmi czy osobami chorymi, oraz osobach, które czują obawę przed zarażeniem, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania.
 2. Osobom, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy Św. sprawowanej w kościele parafialnym, przypominam o konieczności godnego uczestniczenia w niej za pomocą transmisji w środkach masowego przekazu.
 3. Przypominam braciom kapłanom i nadzwyczajnym szafarzom Komunii świętej, że wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno do ust, jak i na rękę.
 4. Zachęcam do korzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Penitencjarię Apostolską na czas trwania pandemii.
  Wszystkich chorych, służbę zdrowia, i wszelkie służby niosące pomoc w walce z pandemią ogarniam moją modlitwą i udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
  † Jan Piotrowski
  BISKUP KIELECKI