OGŁOSZENIE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje,
iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019, wydawana będzie żywność dla osób najbardziej potrzebujących w dniach:

18.02.2020 od godz. 8.00-15.00

19.02.2020 od godz. 8.00- 15.00