II Niedziela Adwentu – A 8.12.2019 r.

1. Na autorytet moralny składa się świetlana przeszłość człowieka. Serce musi być bezinteresowne, odważne, kochające prawdę, zatroskane o dobro innych. Zło wiedząc o tym „brudzi” ludzi po drodze do dojrzałości, by nie mieli pięknej przeszłości. Wielkie autorytety moralne są dziełem opatrzności Boga.

Wykorzystajmy czas adwentu, jaki nam daje w tym okresie Kościół poprzez: roraty – godz. 7.00 oraz rekolekcje 15 – 17 grudnia 2019 r., które poprowadzi ks.  Mirosław  DAWLEWICZ– Redemptorysta.

          2. W tym tygodniu:

piątek – Św. Łucji

sobota– Św. Jana od Krzyża

  • PODZIĘKOWANIA:

– mieszkańcom  ul. Ogrodowej, Spacerowej i Małej za sprzątanie kościoła i ofiarę – 40 zł

Następne sprzątanie kościoła  mieszkańcy  Oś. Północ 11-25

                    poniedziałek – godz. 17.30

                    sobota  – godz. 8.00

4. Świece CARITAS na stół wigilijny – 5 zł

          5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30 konferencja dla rodziców młodzieży przygotowującej się do  bierzmowania.

          6.Rycerzy  Kolumba roznoszone opłatki w takim porządku jak co roku. Was drodzy parafianie proszę o przyjęcie  tych opłatków i roznoszących je życzliwie i po chrześcijańsku. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczymy na spłacenie wykonanych prac.