NIEDZIELA PALMOWA – C, 14.04.2019 r.

1. WIELKI  TYDZIEŃ rozpoczyna Niedziela Palmowa  czyli Męki Pańskiej obchodzona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Wszystkie wydarzenia Wielkiego Tygodnia są jakby jednym dniem świątecznym i stanowią całość oraz ukazują Boga kochającego człowieka zawsze, nawet wtedy, gdy człowiek Boga odrzuca. Bóg tak umiłował człowieka, że Syna swojego ofiarował za ludzi.

          WIELKI CZWARTEK – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej przypomina ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa, oraz przykazania braterskiej miłości. Jest to dzień wdzięczności swoim kapłanom.

          WIELKI PIĄTEK – naczelne miejsce ma opis męki Pańskiej i adoracja Krzyża, Komunia św. i przeniesienie Jezusa do grobu. POST ŚCISŁY !

          WIELKA  SOBOTAnawiedzamy grób Pański i poświęcamy pokarmy. Po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia WIGILII  PASCHALNEJ, która jest pełna symboli, które podkreślają, że w Chrystusie mamy nowe życie. Wigilia Paschalna składa się z 4 części:

          a. Obrzęd światła – poświęcenie ognia i paschału, który jest symbolem Chrystusa rozpraszającego ciemności.

          b. Liturgia słowa, która rozważa obietnice i wielkie dzieła dokonane przez Boga dla swego ludu.

          c. Liturgia chrzcielna, która podkreśla, że chrzest rozpoczyna życie Boże w człowieku.

d. Liturgia eucharystyczna, która ukazuje, że Jezus przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił świat, przeszedł ze śmierci do życia. Wszyscy, którzy spożywają Ciało i Krew Chrystusa mają życie wieczne.

2. Liturgia Wielkiego Tygodnia:

Wielki Czwartek  – godz. 18.00

Wielki Piątek  –      godz.  17.00

Wielka Sobota –     godz.  19.00

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA 

                    PAŃSKIEGO

Rezurekcja  –  godz. 6.00

pozostałe Msze św.:  9.00  10.30  12.00  i  17.00

3. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych w kościele w Wielką Sobotę w godzinach:

9.00  ;  9.30  ;  10.00  ;  10.30  ;  11.00  ; 11.30

MOSTY –  9.00

SZEWCE – 11.00

Po poświęceniu pokarmów – adorujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie przy grobie, a potem można składać artykuły spożywcze lub pieniądze dla potrzebujących z naszej parafii.

WWielką Sobotę od godz. 13.00  Rycerze Kolumba dostarczą paczki potrzebującym z naszej parafii.

4.  Czuwania:  Wielki Czwartek, Wielki Piątek do godz. 23.00  i  Wielka Sobota  do godz. 22.00.

5. Adoracja prowadzona przez młodzież, ministrantów i chórek w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek – godz. 21.00.

W Wielki Piątek  czuwanie przy Grobie Pańskim prowadzą:

9.00 – 10.00 – mieszkańcy Chęcin Osiedla Sosnówka

10.00 – 11.00 mieszkańcy Chęcin: Oś. Północ

11.00 – 12.00 mieszkańcy Chęcin: Oś. Czerwona Góra

12.00 – 13.00 mieszkańcy Chęcin: Wrzosy, Podzamcze i Mosty

13.00 – 14.00 mieszkańcy: Korzecko, Skiby

14.00 – 15.00 mieszkańcy: Zelejowa, Panek

15.00 – 16.00 mieszkańcy: Sitkówka

16.00 – 17.00 mieszkańcy: Szewce i Zawada

6. Zapraszamy do czuwania przy grobie Straże Pożarne z naszej parafii, a na Rezurekcję także dzieci do sypania kwiatów.

7. Podziękowanie:

mieszkańcom  Skib  za sprzątanie kościoła  i za ofiarę na kwiaty  – 70 zł

          Następne sprzątanie kościoła  mieszkańcy:  Skib następne 10 rodzin

                    poniedziałek – godz. 18.30

                    sobota – godz. 12.00

          8. Prosimy o składanie dowolnych ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego.

          9. Kancelaria w Wielki Czwartek i Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę – nieczynna.

10. Przygotowanie liturgiczne dla wszystkich ministrantów do Liturgii Triduum Paschalnego  (obowiązkowo!!!)

Wielki Czwartek  – godz. 14.00

Wielki Piątek       –  godz. 10.00

Wielka Sobota     –  godz. 12.00       

11. Dzisiaj o godz. 14.30  w naszym kościele Przegląd Pieśni Wielkopostnych. Zapraszają: p. burmistrz Robert JAWORSKI i  duszpasterze.

12. Oddział KSM Chęciny zaprasza na sztukę Anny Krogulskiej pod tytułem „Oskarżenie Nieśmiertelnego”.  Jest to rozprawa sądowa nad Jezusem przeniesiona we współczesne nam czasy. Będzie sędzia, adwokat, prokurator i Oskarżony. Zapraszamy w niedzielę Palmową na godz. 18:00.

13. Chorych odwiedzimy w poniedziałek  – 15 kwietnia od godz. 9.00. Zapisy w  zakrystii.

          14. Ofiary do puszki składamy na Światowe Dni Młodzieży w Portugalii.