ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza w ramach Działań Towarzyszących POPŻ- podprogram 2018 podopiecznych Parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty:

  • EKONOMICZNE
  • KULINARNE

Warsztaty odbędą się 14.01.2018 o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Sportu   w Chęcinach ul. A. Krajowej 18 a, 26-060 Chęciny.