ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych  Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach – korzystających         z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty:

  • „Nie marnuj żywności”
  • „Dietetyczne”

Warsztaty odbędą się 27.11.2018 o godz. 09.00 w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach ul. Armii Krajowej 18A , 26-060 Chęciny.