Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2018, wydawana będzie żywność dla osób najbardziej potrzebujących.

Osoby ubiegające się o przyznanie żywności z Podprogramu 2018 muszą spełnić następujące kryteria dochodowe:

osoba samotnie gospodarująca- 1402,00 zł,

– osoba w rodzinie- 1056,00 zł.

Prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Chęcinach celem uzyskania skierowania w godzinach od 7:15 do 15:15 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek, od 7:15 do 17:00 we wtorek. Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na ul. Białego Zagłębia 1 (budynek internatu). Numer telefonu do ośrodka: 41 315 10 54.