Instalacja Rady Rycerzy Kolumba w Chęcinach 16.06.2018 z udziałem Ks. Bpa Jana Piotrowskiego