Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych  Parafii p.w.  Św. Bartłomieja w Chęcinach– korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:

„Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”  które odbędą się 22 III 2017 o godz. 9.00 w  Hali Widowiskowo Sportowej „Pod Basztami”,  ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny.